Grill- och eldningsförbud råder fortsatt i Trollhättan

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Det finns inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt, meddelar Länsstyrelsen.

Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att: Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län från och med den 25 juli kl 16.00. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning på fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen. Förbudet omfattar inte elgrillar, men de avger hög värme vilket kan skapa glöd om de står på brännbart underlag.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser
  • använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Länsstyrelsen kan inte utfärda rökförbud. Däremot påminner vi gärna om att rökare har ansvar för hur de hanterar sina fimpar. Om man orsakar brand genom oaktsamhet kan man åtalas för allmänfarlig vårdslöshet. Så fimpa säkert!Information om eldningsförbud på olika språk

Ta del av SMHI:s brandriskprognos

glödande kol i en grill

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt

I morgon tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt.

Vattenglas under kran med rinnande vatten

Tips på hur du som har egen brunn kan spara vatten!

Det är i nuläget ingen risk för att kommunala vattenanvändare ska påverkas, däremot kan låga grundvattennivåer ge problem för dig med enskild brunn.

Två barn som tvättar händerna

Ingen brist på kommunalt vatten i Trollhättan

Det finns gott om kommunalt dricksvatten i Trollhättan och läget bedöms vara under kontroll.

113 13 ger information vid kris

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid större olyckor eller kriser.

Skogshuggare som precis ska fälla ett träd

Räddningstjänsten avråder från arbete med skogsavverkning

På grund av rådande extremtorka i skog och mark, avråder Räddningstjänsten, från gnistbildande verksamhet som kan uppstå i samband med skogsavverkning.

Trollhättans Stad hjälper djuren i torkan!

Gräset från kommunens grönytor kan bli djurfoder.

Senast granskad: 2018-08-14 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)