Bild på ett röstkort

Fråga och svar om röstresultat

Hur räknas och kontrolleras rösterna från valet i söndags? Vad påverkar att det preliminära valresultatet skiljer sig från det slutliga? Länsstyrelsen har sammanställt ett antal frågor och svar som vi publicerar i artikeln nedan.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Vad skiljer den preliminära och slutliga rösträkningen åt?

Den preliminära räkningen som görs i röstlokalen på valnatten är en service ut till allmänhet och media och ger en bild hur det kan tänkas gå och åt vilket håll resultatet lutar. Det preliminära resultatet är inte bindande på något sätt.
Vad som händer sedan är att valnämnderna i kommunerna samlar ihop alla röstsedlar och transporterar dessa till länsstyrelsen. Det är då den slutliga rösträkningen börjar. Varje röst räknas då ytterligare ett antal gånger innan resultatet slutligen fastställs juridiskt.

När vet vi säkert hur mandatfördelningen ser ut?

Mandaten fördelas och resultatet fastställs först efter att vi räknat, kontrollerat och registrerat rösterna som kommer in på onsdag (förtidsröster och utlandsröster). I denna process räknas varje röst 5–7 gånger. Så ett juridiskt gällande resultat kan komma tidigast på fredag. Valmyndigheten fastställer resultatet i riksdagsvalet och länsstyrelsen resultatet i valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Hur räknas och kontrolleras rösterna?

När röstmottagningen är avslutad i vallokalerna på valdagen räknas rösterna en första gång och det preliminära resultatet rapporteras. När materialet överlämnats till länsstyrelsen räknas och kontrolleras varje valsedel för sig. Länsstyrelsens rösträknare kontrollerar varje valsedels giltighet eller ogiltighet. För rösträknarna är fokus på att det ska bli rätt och inte att det går snabbt. Rösterna fördelas på parti och kandidat. Härefter kontrolleras resultatet av en kontrollant eller gruppledare. Kontrollen sker av om bedömningarna som gjorts är korrekta och om redovisningen av de olika rösterna skett på rätt sätt. Resultatet registreras i valdatasystemet som har flera kontrollfunktioner inbyggda. Eventuellt sker ytterligare kontroll eller omräkning av valsedlarna.

Valledningen på länsstyrelsen beslutar slutligen att godkänna varje enskilt distrikt efter en kontroll av resultatet bl.a. mot det preliminära resultatet från valnatt. Detta innebär att varje valsedel räknas mellan fem och sju gånger innan det slutliga resultatet fastställs.

Vilka olika roller har Valmyndigheten och länsstyrelsen i valet?

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet. Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val.
För val till kommun- och landstingsfullmäktige fördelar länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare.

Vad kan göra att det preliminära resultatet skiljer sig från det slutliga?

Det finns en rad saker som kan påverka. Varje röst räknas ytterligare ett flertal gånger när de inkommer till länsstyrelsen. Där kan det bli korrigeringar, men det kan också upptäckas felregistreringar. Men den största faktorn är alla de sena förtidsröster och utlandsröster som inkommer på onsdag (nationellt kan det handla om över 200 000).

Var kan man följa det slutliga valresultatet?

På Valmyndighetens sajt uppdateras resultat kontinuerligt.
Det är dock först tidigast på fredag som ett resultat presenteras som är juridiskt fastställt. Fram till dess kommer resultatet att korrigeras och uppdateras löpande.

Frågor om länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning besvaras av valansvariga Anna Blomberg. Hon nås via pressansvariga på länsstyrelsen: Karin Ladberg, 010-224 45 64, eller Maria Göranson, 010-224 45 42.

Övergripande frågor om det svenska valsystemet besvaras av Valmyndighetens presstjänst: 010-575 70 30

 

Senast granskad: 2018-09-12 av: Per Ivarsson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)