Förskola med finskspråkig personal i Trollhättan

Torsdagen den 24 september kl 18.30 inbjuds du till föreläsning och öppet samråd kring tvåspråkig förskola i Folkets Hus Trollhättan, lokal ”Clio”

Person
FolkhälsostrategPeter Göthblad 0520-497799 070-5644355
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Kvällen inleds med att Veli Tuomela, håller en föreläsning om tvåspråkig utveckling hos barn, därefter följer ett öppet samråd om utvecklingen av det finska förvaltningsområdet med fokus på förskoleverksamheten.

Veli Tuomela är Fil dr i tvåspråkighet och språkpedagogisk konsult och utbildare.

Välkomna! (ingen föranmälan behövs)

---

Trollhättans Stad ingår i det Finska förvaltningsområdet. Det betyder bland annat att de finskspråkiga invånarna har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Den som begär det ska kunna erbjudas förskoleverksamhet samt äldreomsorg helt eller delvis på finska.

Kommunen är skyldig att informera minoriteten om deras rättigheter enligt denna lag. Kommunen ska ge minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Senast granskad: 2018-01-25 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)