Skogsbrand, små tuvor som brinner

Försiktighet vid eldning

På grund av torka i skog och mark uppmanar räddningstjänsten till försiktighet vid eldning.

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) har gått ut med en uppmaning till försiktighet vid eldning på grund av upptorkning i skog och mark. 

Det väntas fortsatt torrt och soligt väder i vårt område, och NÄRF:s brandriskbedömning sträcker sig i första hand till 14 juni.

Brandriskprognos, SMHI 

Beredskap inför eldningsförbud

Senast granskad 2021-06-09 av Vivian Komstadius