Bilden är en lila platta med texten En vecka fri från våld 2019.

En vecka fri från våld 2019

Under vecka 48 deltar Trollhättans Stad i det nationella initiativet En vecka fri från våld, som belyser det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Person
Enhetschef Gerd Holmgren 0520-49 50 70
Enhet Enheten mot våld i nära relationer frittfranvald@trollhattan.se 0520-49 54 00

Inom Trollhättans Stad finns många olika verksamheter och funktioner som arbetar förebyggande mot våld i nära relation. Detta är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete som vi under denna veckan vill lyfta fram lite extra. Veckan syftar till att belysa olika verksamheters våldspreventiva arbete och genom olika aktiviteter samt informationskampanjer förebygga förekomsten av våld i nära relationer.

Aktiviteter

Under En vecka fri från våld (25 november-1 december) arrangeras ett flertal aktiviteter. 

Under veckan lanserar även Trollhättans Stad informationskampanjen #detbörjarmedmig som är en satsning som riktar sig till våldsutövare. Kampanjen genomförs tillsammans med Vänersborgs kommun och Lilla Edets kommun och delfinansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Om En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelserna. 

Vad är våld i nära relation?

Våld i nära relation kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egna bostad.

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. 

Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid.

Statistik 

  • 75 000 kvinnor utsätts varje år för våld i nära relation
  • 77 % av alla våldtäkter mot kvinnor sker inomhus av en för kvinnan känd person
  • 22 kvinnor misshandlades till döds under 2018 av en nuvarande eller före detta partner
  • Samhällskostnaderna för våld i nära relation är cirka 13 miljarder per år

Statistik kommer från Brå, Socialstyrelsen och Statistiska centralbryån. 

Relaterad information

Välj att sluta - Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar
Telefonnummer: 020-555 666
Länk till hemsidan Välja att sluta

Senast granskad 2019-11-25 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se