Dags att utvärdera Trollhättans allmänna platser

Under sommaren frågar vi Trollhättebor och besökare om nöjdheten med våra allmänna platser för att kunna bli ännu bättre.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Att utveckla och sköta om Trollhättans allmänna platser så som lekplatser, parker, cykelvägar, gator och torg är en stor del av Gatu- och parkkontorets arbete. Det som görs syftar till att skapa en attraktiv, trygg och trivsam kommun för både Trollhättebor och besökare. 

– För att veta om vi lyckas med det måste vi självklart fråga de som bor och besöker Trollhättan vad de tycker om våra allmänna platser, säger Fredrik Hallstensson, chef på Gatu- och parkkontoret.

Två webbenkäter kommer finnas tillgängliga på trollhattan.se/tyckomthn fram till 31 augusti - en för Trollhättebor och en för besökare. Här finns möjlighet att berätta hur nöjd man är med de allmänna platserna i Trollhättan och även lämna förslag på förbättringar eller beröm där man tycker att det passar. 

Klicka för att se filmen på YouTube

Hjärtgunga där det står Trollhättan, kanalen och Strandgatan i bakgrunden.

Tyck om THN

Vi vill att både Trollhättebor och alla som besöker vår stad ska trivas här. För att ta reda på om vi lyckas med det vill vi gärna veta vad du tycker om våra allmänna platser - så att vi kan fortsätta göra Trollhättan ännu bättre. Klicka här för att komma till enkäten.

Senast granskad 2020-07-08 av Katarina Loodh