Covid-19 konstaterad på äldreboende

En boende på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden konstaterades under lördagen ha Covid-19. Flera personer på våra boenden som uppvisat symptom har testats under veckan. Ett av fallen har nu visat sig vara positiva, medan övriga är fria från smitta.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Kommunen arbetar nära tillsammans med Smittskydd i Västra Götalandsregionen för att förhindra smittspridning.

  • Vi informerar anhöriga till samtliga boende om att det finns konstaterad smitta på boendet och vi har också satt upp informationsskyltar utanför boendet.
  • Kommunen arbetar utifrån sedvanliga rutiner i samband med smittsamma sjukdomar och smittad person vårdas kvar på boendet i de fall sjukhusvård inte krävs. Medarbetarna följer de direktiv som Smittskydd och läkare rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning.
  • Intagningsstopp råder tills det inte finns smitta kvar på boendet.

– Medarbetarna har stor erfarenhet av att hantera smitta. Varje år hanteras till exempel vinterkräksjuka och de vanliga årsinfluensorna. Vi har nu fullt fokus på att vårda personen som har drabbats och skydda övriga boende, säger Jane Johansson, förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad.

Medicin på bordet i förgrunden, och sjuk familj i hemmet i bakgrunden

Information om coronavirus

Tillsammans med berörda myndigheter följer Trollhättans Stad noggrant utvecklingen av coronaviruset. Nedan hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna.

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Senast granskad 2020-03-25 av Katarina Loodh