Budgeten beslutad för 2019

På måndagskvällen antog kommunfullmäktige budgeten för 2019. Det budgeterade resultatet för nästa år är 19 miljoner kronor. Kommunalskatten är oförändrad, 21:56 kronor.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Det budgeterade resultatet för 2019 är 19 miljoner kronor, vilket innebär att Trollhättans Stad lever upp till det lagstadgade balanskravet, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett positivt resultat behövs bland annat för att finansiera investeringar. 

Nämnderna får 60 miljoner kronor mer än 2018 eftersom antalet barn, elever och äldre blir fler. Samtidigt görs en neddragning av nämndernas budgetar med 31 miljoner kronor. Efter avdraget blir tillskottet till nämnderna totalt 29 miljoner för 2019.  
 
– Läget är bekymmersamt. Precis som övriga kommuner påverkas Trollhättans ekonomi framöver då antalet barn, elever och äldre ökar mer än tidigare vilket innebär betydande kostnadsökningar, samtidigt som skatteunderlaget inte ökar i motsvarande takt, säger ekonomichef Dan Jonasson.
 
Investeringsbudgeten är på totalt 689 miljoner för åren 2019–2021. Den största investeringen är en ny bro vid Knorren. Andra större projekt är fortsatt ombyggnad av Drottningtorget, ombyggnad av gå-gatedelen på Kungsgatan, utrustningsanslag till Sylteskolan och iordningsställande av mark till nya bostäder och industri. 
Resultatet kan inte finansiera en så omfattande investering som den nya Stridsbergsbron. Därför behöver Trollhättans Stad låna cirka 240 miljoner under kommande treårsperiod.

Mål- och resursplan, budget 2019

Senast granskad 2018-12-18 av Jeanette Wadman