Beslutade besparingar för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialnämnden gav i samband med marsrapporten förvaltningen i uppdrag att komma med besparings- och anpassningsåtgärder för att uppnå budget i balans inför år 2020, vilket innebär åtgärder för 19,4 mkr. På Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde i går, den 19 juni, återrapporterades uppdraget.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nedanstående antogs helt utan ändringar, vilket innebär att förvaltningen nu får påbörja arbetet med att verkställa dessa beslut.

 • 0,25 % generell neddragning.
 • Neddragning av en områdeschefstjänst.
 • Neddragning två handläggartjänster Socialt stöd och försörjning.
 • Minskning av försörjningsstöd.
 • Minskade boendekostnader.
 • Neddragning inom Arbetsmarknadsstöd, egna verksamheter.
 • Minskat anslag för lönebidragsanställningar.
 • Minskat anslag för offentligt skyddat arbete.
 • Lönebidragstäckning till föreningar.
 • Neddragning av en tjänst utförarsidan Beroendestöd.
 • Minskade placeringskostnader vuxen.
 • Flytt av Pilens verksamhet till andra lokaler.
 • Minskade föreningsbidrag.
 • Neddragning 75% tjänst, Nätverk i centrum.
 • Nedläggning stödboende.
 • Minskade kostnader skyddat boende på annan ort.
 • Neddragning av en tjänst Konsument.
 • Flytt av Konsumentkontoret till andra lokaler.
 • Neddragning av en tjänst Verksamhetsstöd.
 • Generell neddragning Verksamhetsstöd.
 • Neddragning av tjänst utvecklingsledare.

De punkter som nämnden beslutade att justera i är:

 • Nedläggning Träffpunkten

Här blev beslutet att minska kostnaderna samt att ge förvaltningen i uppdrag att omförhandla avtalet med Verdandi. Träffpunkten blir kvar men med kortare öppettider.

 • Minskat anslag för lottade sommarjobb

Här blev beslutet att minska antalet platser.

För ytterligare information

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens ordförande
Lars-Gunnar Andersson 0702-223055

Tf Förvaltningschef
Anitta Into, 0520-49 71 93

Senast granskad 2019-06-20 av katarina.loodh@trollhattan.se