Bäddat för uteserveringar

Vi vill göra det vi kan för att stötta företag i tider när framtiden känns oviss och många kämpar för ekonomisk överlevnad. Därför vidtas nu följande åtgärder hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, som vi hoppas ska underlätta för verksamheterna

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Starta utesäsongen redan nu

Vi erbjuder caféer och restauranger att öppna sina uteserveringar tidigare än vanligt och dessutom avgiftsfritt under mars, april, maj. Förhoppningen att det ska göra att fler tar sig ned till centrum för att ta en fika eller äta en bit mat i friska luften. 

Fakturan kommer senare

Vi kommer inte att fakturera för markupplåtelse gällande uteserveringar förrän tidigast 1/8. Vanligtvis brukar dessa fakturor gå iväg i april för säsongen.

Generösa betalningstider

Uppdatering: istället för långa betalningsdatum som vi först informerade om skickas fakturan senare. I praktiken blir effekten densamma för berörda - betalningen kan alltså göras senare än vanligt. 

Virussymbol för Covid-19

Information om coronavirus

Tillsammans med berörda myndigheter följer Trollhättans Stad noggrant utvecklingen av coronaviruset. Nedan hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna.

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Senast granskad 2020-03-25 av Katarina Loodh