Kartbild som visar avstängningen av Grundbergsvägen

Avstängning Grundbergsvägen

Grundbergsvägen stängs av från och med måndag 7 mars.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Info om avstängd väg

 
Från och med måndag 7 mars kommer Grundbergsvägen med infart från Kungsportsvägen att stängas av. Trafikanter kommer hänvisas med hjälp av tillfälliga skyltar.
 
Avstängningen görs för att arbetet med byggnationen av nya Hjulkvarnelundsvägen ska kunna fortsätta.
 
Grundbergsvägen från Kungsportsvägen fram till avstängningen vid campingens reception kommer att rivas och inte tas i bruk igen.
 

Vårvik och Hjulkvarnelund

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder.

Senast granskad 2022-03-04 av VIVKOM