Skogsbrand, små tuvor som brinner

Räddningstjänsten avråder från eldning

Just nu torkar det upp i skog och mark, vilket gör att risken ökar för att bränder ska sprida sig. Räddningstjänsten avråder från all form av eldning tills vidare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ytlagren i skog och mark torkar just nu upp, vilket gör att risken ökar för att bränder ska sprida sig. Räddningstjänstens brandriskprognos visar att det kommer att torka upp ytterligare i skog och mark under den kommande dagarna. 

Undvik därför all form av eldning av ris, gräs eller liknande. Räddningstjänsten avråder från eldning tills vidare, tills brandriskprognosen ändrar sig.

Brandriskprognos, SMHI 

Beredskap inför eldningsförbud

Senast granskad 2022-05-02 av PERIVA