Arrangemang ställs in till och med maj

20-03-13: Trollhättans Stad ställer in publika arrangemang med över 500 deltagare fram till den 31 maj. Även arrangemang med färre deltagare kan komma att ställas in, detta beslutas löpande.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Detta innebär att Den Blå Natten 25 april, matevenemanget SMAKA på Trollhättan 8-9 maj och Hela Kronan Gungar 21 maj, inte kommer att genomföras som planerat. SMAKA-evenemanget kommer istället att genomföras till hösten.
Även arrangemang under besökarantalet 500 deltagare kommer att utvärderas för att avgöra om de ska genomföras. Varje arrangemang behandlas individuellt och beslut kommer löpande.

– Skälet till att vi i vissa fall kommer att vidta starkare åtgärder än de nationella myndigheterna rekommenderar är dels att vi ser att intresset för att delta i publika arrangemang har minskat i och med riskerna för smittspridning, dels att vi tar höjd för att klara vårt kärnuppdrag om vi får en högre sjukfrånvaro än vi har normalt, menar förvaltningschef Tommy Svensson.

Vi hänvisar till varje verksamhet för närmare detaljer kring de publika programmen.
– Det finns en mängd olika arrangörer i Trollhättan, både föreningar och kommersiella och varje arrangör gör sin egen bedömning, avslutar Tommy Svensson.

Kvinna med syrgasmask

Information om coronavirus

Tillsammans med berörda myndigheter följer Trollhättans Stad noggrant utvecklingen av coronaviruset. Nedan finns länkar med uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna, samt de lokala åtgärder som Trollhättans Stad har tagit med

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Senast granskad 2020-03-24 av katarina.loodh@trollhattan.se