Så blir du leverantör

Ett första steg för att bli leverantör till en kommun är att vara uppdaterad om vilka upphandlingar som pågår och vilka som planeras inom kommunområdet

Person
Upphandlingschef Stefan Griwall 0520-49 70 26
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Vi som kommun måste enligt lagen annonsera våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas, och använder vi oss av systemet Visma. Där kan du som leverantör prenumerera på upphandlingar som annonseras och på så sätt undvika att missa ett kontrakt.

Visma Opic - bevaka upphandlingar

De annonserade upphandlingarna finns också här på vår webbsida, och du hittar dem under Pågående upphandlingar i vänstermenyn.

Pågående upphandlingar

När du har bestämt dig för att lämna anbud tänkt då på att börja arbeta i god tid.

  • Läs förfrågningsunderlaget noggrant
  • Fråga dig vad som efterfrågas och på vilka villkor
  • Ställ skriftliga frågor om förfrågningsunderlaget är oklart

När du lämnar anbudsförfrågan hos kommunen måste du bland annat visa att ditt företag sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Om vi får veta att en leverantör är dömd för kriminell verksamhet, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt ska vi utesluta den leverantören vid upphandlingar.

Relaterad information

För att vinna en upphandling behöver du förstå regelverket LOU. Det finns ett stort utbud av utbildningar i offentlig upphandling och anbudsgivning för leverantörer. På Notisums hemsida kan du läsa mer om Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Notisums hemsida - LOU - Lagen om offentlig upphandling

Ibland kan upphandlingsprocessen kännas tung att läsa igenom och ta till sig, så vi har samlat några definitioner med beskrivningar som kan underlätta arbetet:

Definitioner

Senast granskad 2014-08-21 av Katarina Loodh