Planerade upphandlingar

Här listas våra kommande planerade upphandlingar. Vi ska försöka att kontinuerligt lägga ut information om fler upphandlingar vartefter beslut tas inom Staden, så håll utkik!

Person
Upphandlingschef Stefan Griwall 0520-49 70 26
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Namn Avtaltyp Planerad annonsering
E-handel hemtjänst Ramavtal Q1
Lokalvård och fönsterputs Ramavtal Q1
Snöröjning Ramavtal Q1
Bemanningstjänster  Ramavtal Q2
Bergsprängning  Entreprenad Q2
Bussresor Thn, Thn Energi samt Vbg 2019-2021 Ramavtal Q2
Fastighetsunderhåll Ramavtal Q2
GIS-system, geografiskt infosystem   Avtal Q2
IT-system livsmedel TV-SAM Avtal Q2
Maskintjänst + anläggningstjänst Ramavtal Q2
Mejerivaror TV-SAM stora enheter Ramavtal Q2
Mottagning av grovavfall ÅVC Ramavtal Q2
Mottagning av matavfall Ramavtal Q2
Mottagning av restavfall Ramavtal Q2
Mottagning brännbart avfall ÅVC Ramavtal Q2
Parkeringsledningssystem Avtal Q2
Parkunderhåll Entreprenad Q2
Transport av aska, flis och gasflak (slam längre fram) Ramavtal Q2
Bemanningstjänster Socialsekreterare Ramavtal Q3
Blommor och växter Ramavtal Q3
Fastighetsbesiktning och vibrationsmätning Ramavtal Q3
Försäkringsförmedlare Ramavtal Q3
GPS-tjänst Trollhättans Stad Ramavtal Q3
Grovavfall inklusive utsorterat träavfall Ramavtal Q3
Grus, sand och krossprodukter Ramavtal Q3
Handledning enhetschefer och personal Ramavtal Q3
Jord och bark Ramavtal Q3
Journalsystem för elevhälsa Avtal Q3
Juridiska tjänster Ramavtal Q3
Klippning av bruksgräsytor Entreprenad Q3
Leverantör av kameralösningar (konsultation) och kameror   Ramavtal  Q3
Oljor och fetter Ramavtal Q3
Rehabilitering/omställningsinsats  Ramavtal Q3
Stängsel inkl. montering Entreprenad Q3
Tryckeritjänster  Ramavtal Q3
Tvättning av textilier Ramavtal Q3
Hushållsavfall  Ramavtal Q4
Isgrus Ramavtal Q4
Kommunbevakning  Ramavtal Q4
Krossning av berg  Ramavtal Q4
LNG (flytande naturgas - drivmedel till fordon) Ramavtal Q4
Plattor och stenprodukter Ramavtal Q4
Underhåll och reparation värmevagnar Ramavtal Q4
Senast granskad 2019-03-12 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se