Pågående upphandlingar

Du som företagare är välkommen att delta i våra upphandlingar - en sund konkurrens är positivt för alla parter.

Person
Upphandlingschef Stefan Griwall 0520-49 70 26
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Upphandlingsavdelningen är kommunens centrala upphandlings- och inköpsenhet. När Trollhättans Stad köper varor, tjänster och byggentreprenader måste vi som kommun följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller ett enskilt köp.

Vi använder oss av Visma vid annonsering av upphandlingar. Du som anbudsgivare registrerar dig för att hämta ut handlingarna till upphandlingen.

Aktuella och pågående upphandlingar

Relaterad information

Konkurrensverket

Elektroniska fakturor

Senast granskad 2019-03-12 av Katarina Loodh