Miljöfarlig verksamhet

Som verksamhetsutövare har du ansvar för att känna till lagen, miljöbalken och veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljö. Till miljöfarlig verksamhet räknas bland annat bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar och verkstadsindustrier.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Miljöfarlig verksamhet är all verksamhet där användningen av mark, byggnader eller anläggningar kan leda till problem. Problemen kan vara utsläpp till mark, vatten eller luft eller olägenhet för människor eller miljön genom exempelvis buller, skakningar och strålning.

Anmälan

Om du planerar att starta en miljöfarlig verksamhet måste du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vissa verksamheter måste ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Ansvar

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att visa att lagen följs. Du ska också planera och följa upp så att olägenhet för människors hälsa och påverkan miljön blir så liten som möjligt och förebyggs.

Egenkontroll

För att minska riskerna för påverkan på miljö och människor är det viktigt med egenkontroll. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt material för att du lättare ska kunna komma igång. Även dokument som rör årsrapporter finns i materialet:

Egenkontroll

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör tillsyn på nästan alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. Undantaget är ett fåtal stora verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över. Tillsynen innebär att vi granskar att verksamheten följer lagen och beslut. Detta sker ofta genom platsbesök eller att vi begär in handlingar som vi granskar.

Vid tillsyn på plats tittar vi bland annat på kemikaliehantering, avfallshantering, energi, utsläpp till luft och vatten samt egenkontroll. Tillsynen syftar till att minska verksamhetens risker på miljön.

För våra tillsynsbesök tar vi ut en avgift. Läs mer på:

Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter för miljöfarlig verksamhet

Nedläggning

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet ska du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen så snart som möjligt.

Senast granskad 2019-06-12 av Jeanette Wadman