Förorenad mark och en grävmaskin.

Förorenad mark och byggnad

På många platser runt om i Trollhättan finns det förorenad mark. Ska du göra arbeten där det finns föroreningar ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ska också kontakta oss direkt om du hittar föroreningar i mark eller hus.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Föroreningarna kommer ofta från gamla industrier och verksamheter. Föroreningar kan finnas i marken men de kan också finnas i hus. Det är vanligt att föroreningarna upptäcks när man bygger, river eller gräver. Föroreningarna kan orsaka skador på människor och på miljön. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen direkt om du hittar en förorening på en fastighet. Det är fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens skyldighet att göra detta.

Ansvar

Det är den som förorenat marken eller byggnaden som är ansvarig för att utföra undersökningar och sanera. Om ett företag läggs ned bevakar och kräver vi i vissa fall att marken ska undersökas. Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare kan fastighetsägaren ses som ansvarig.

Den som köper en fastighet efter 1999 köper även ansvaret för de eventuella föroreningar som kan finnas i marken eller byggnaderna. Därför är det viktigt att låta undersöka marken innan man köper en industrifastighet.

Att tänka på vid förorenade byggnader

Ska du riva eller bygga om ett äldre hus är det viktigt att undersöka vad som funnits i huset innan. Det kan till exempel vara en kemtvätt eller tandläkarmottagning. Det kan även finnas gamla kondensatorer, isolerrutor eller asbeströr i byggnaden.

Ska du riva eller bygga om ett hus där det tidigare funnits en tandläkarmottagning är det viktigt att rören töms. I slammet kan det finnas rester av kvicksilver. Kvicksilver kan även finnas i rören vid laboratorium, gamla vårdcentraler och gamla kemisalar i skolor.

Anmälan

Om du ska göra arbeten i ett område med förorenad mark ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Likaså ska du anmäla till oss innan du river eller bygger om en byggnad som har en konstaterad förorening. Du kan också vara tvungen att ansöka om rivningslov. Du behöver ta fram en rivningsplan och planera hur rivningen ska ske samt hur materialen ska tas om hand.

Du hittar mer information vid blanketten för anmälan om efterbehandlingsåtgärder:

Anmälan om efterbehandlingsåtgärder

Om rivningslov

 

Förorenad mark.

Förorenad mark i Trollhättan

Trollhättan är en gammal industristad där det idag finns flera förorenade områden.

PCB

PCB är ett miljögift som fortfarande finns kvar i till exempel gamla fogar. För att stoppa spridningen ska produkter med PCB saneras.

Senast granskad 2019-06-12 av Jeanette Wadman