Två elever från mässan

TOPP-mässa på Innovatum

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Fridaskolan, som har varit med i pilotprojektet TOPP under hösten, hade den sista och avslutande mässan på Innovatum då eleverna fick ställa ut sina arbeten inför Fridaskolans elever, lärare, föräldrar och företag.

Elevgrupperna hade gjort i ordning montrar där företagen de besökt stod i fokus. Många företag hade även tagit med sig företagsmaterial till eleverna att presentera. Märktes gjorde också att eleverna övat på att muntligt presentera sina företag.

Kristina Melen, pedagog på Fridaskolan, som varit delaktig i TOPPs styrgrupp var nöjd med mässan och menade på att det är bra för eleverna att komma utanför skolan och även presentera för andra vuxna än bara lärare och föräldrar.

Anderas Andersson från Semcon var nöjd med sin elevgrupps presentation och funderade nu på hur han kunde använda deras presentation i sitt eget arbete. ”Dessa elever är ju faktiskt den målgrupp som vi redan nu måste nå. De måste ha med sig budskapet att Semcon är en bra arbetsplats och känna att det är en alternativ arbetsplats i framtiden”, sa Anderas Andersson.  

Senast granskad 2015-12-17 av elin.bom@trollhattan.se