Jan Westerlund, TOPP-projektet Jan Westerlund, TOPP-projektet

TOPP Trollhättan

Ge elever i årskurs 8 och 9 inblick i näringslivet.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

TOPP ger elever i årskurs 8 och 9 inblick i näringslivet genom en ny form av “prao”. Årskurs 8 gör ett arbete med tema yrkesroller på vårterminen och årskurs 9 med tema verksamhet på höstterminen.

Du som Framtidsguide (person från företag/organisation) stöttar elevernas skolarbete genom kunskap och erfarenheter från din arbetsplats. Kanske ger du eleverna pusselbitar för framtida gymnasie- och yrkesval?

Läs mer och anmäl er på www.topptrollhattan.se

Elever från Sylteskolan tillsammans med representanter från Skanska sitter runt ett bord och diskuterar

Frukostmöte mellan elever och näringsliv

Frukostmötet är det första mötet mellan elevgruppen och arbetsplatsen i den nya praktikprojektet TOPP. TOPP är utformat så att praktiken ska passa både näringslivets och skolornas verklighet i dagens samhälle.

Två elever från mässan

TOPP-mässa på Innovatum

Fridaskolan, som har varit med i pilotprojektet TOPP under hösten, hade den sista och avslutande mässan på Innovatum då eleverna fick ställa ut sina arbeten inför Fridaskolans elever, lärare, föräldrar och företag.

Senast granskad 2017-09-01 av Katarina Loodh