Studentmedarbetarna Robin, Louise och Ali

Studentmedarbetare

Kvalificerat deltidsarbete

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Studentmedarbetarskap är en win-win för både verksamheten, studenten och högskolan. Tanken är att studenten under sin studietid ska avvara cirka 10% av sin tid på arbetsplatsen. Studentmedarbetarskapet är frikopplat från studierna men ska vara kopplat till studentens utbildning.  

Studentmedarbetare får betalt per timmar arbetat och lönen ligger på 100 kr/timmen. Arbetet är flexibelt och anpassas efter studierna. Viktigt är att studentens studier alltid prioriteras. 

På näringslivsenheten har vi nu arbetat med totalt fyra stycken studenter som alla bidragit med olika kunskaper. Fördelen som arbetsgivare är att man får arbetsuppgifter uträttade, förstärkt kompetens, påfyllning av nya perspektiv och uppdaterade kunskaper. Studentmedarbetarskap kan också ses som ett strategiskt rekryteringsverktyg men också se studenterna som goda ryktesbärare för verksamheten.  

Studentmedarbetarskapet har nu fått stort uppsving och i många andra kommuner runt om i Fyrbodal hörs nu positiva och nyfikna röster om studentmedarbetarskapet. 

Senast granskad 2015-12-16 av elin.bom@trollhattan.se