Exportfrämjande integration

Ta ditt företag ut i världen.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Nyanländ kunskap till företagen- kostnadsfritt

Exportfrämjande integrationprojektet vänder sig till företag som söker nya exportmarknader och letar efter relevant kunskap och kompetens för att nå dessa marknader. 

Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun har tagit initiativ till projektet Exportfrämjande integration, vars mål är att ta till vara på nyanlända svenskars kunnande och erfarenheter, utveckla deras kompetens och sammanföra dem med svenska företag. Samtliga kommuner samarbetar med Arbetsförmedlingen i projektet som finansieras genom Europeiska Socialfonden. 

Du som driver företag i Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg eller Strömstad, dess kranskommuner eller Dalsland, kan nu konstadsfritt ta in en exportfrämjare under 7-12 månader. Er investering är tid för planering och handledning.

Exportfrämjaren rekryteras efter företagens kravprofil och består Av högskoleutbildade personer med utlandserfarenhet och säljprofil. Därefter utvecklas en individuell handlingsplan/kompetensutveckling och målbild för varje företags behov.

Vad gör en exportfrämjare?

 Exempel på arbetsuppgifter för exportfrämjaren kan vara:

  • Nykundsbearbetning
  • Marknadsundersökningar
  • Säljsupport
  • Partnersökning
  • Mässplanering
  • Teknisk support och installation
  • Inköp, leverantörsökning
  • Logistik, tull, transportlösningar

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Senast granskad 2016-07-14 av clara.bengtsson@trollhattan.se