Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

Forum för gemensam samhällsutveckling

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Trollhättans utveckling är ett gemensamt arbete mellan det offentliga och det privata näringslivet. Näringslivsrådet är formen för gemensam samhällsutveckling som staden initierat. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor som bidrar till en ökad attraktivitet.

Näringslivsrådet är en strategisk plattform för:

 • Dialog om samhällsutveckling
 • Idéutveckling gemensamma insatser
 • Prioritering av insatser/insatsområden
 • Medverkan i genomförande av insatser
 • Uppföljning av insatser

Projekt som näringslivsrådet initierat:

 • TOPP: Trollhättans Omvärldsdagar och Praktik Projekt.
 • Jobbkedjan
 • DoubleCup

Kriterier för representationen i Näringslivsrådet

 • Små – stora företag
 • Flera branscher
 • Lokala och internationella företag
 • Offentliga och privata

Kriterier för respektive organisation och representant

 • Uttalat engagemang i Trollhättans utveckling
 • Organisation representeras i näringslivsrådet av person som utsetts av ledningen i organisationen.
 • Utsedd person har mandat från organisationen att fatta beslut om organisationens engagemang i samhällsutvecklingsfrågor
Senast granskad 2019-09-09 av Anna Nilsson