Näringslivets nyhetsbrev

Näringslivets nyhetsbrev gavs ut av Näringslivsenheten i Trollhättans Stad, med ungefär 10 nummer per år, och sommaruppehåll i juli och augusti.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten
Senast granskad 2019-05-06 av Katarina Loodh