Industrimark i Trollhättan

Gråmarkerade tomter ägs av Trollhättans Stad.

Person
Exploateringsingenjör Eva Grönberg 0520-49 79 76
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Kartbild över industrimark i Trollhättan

Senast granskad 2014-11-10 av Katarina Loodh