Industrimark i Hedeäng

Gråmarkerade tomter ägs av Trollhättans Stad.

Person
Exploateringsingenjör Eva Grönberg 0520-49 79 76
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Karta med utritade industritomter som ägas av Trollhättans Stad

Kvarter

Hedeäng

Fastighet: Hedeäng 1
Areal: 50 980 kvm eller enligt överenskommelse
Tillåten bebyggelse: Småindustri, kontor och restaurang

Lansen

Fastighet: Lansen 1
Areal: 59 663 kvm eller enligt överenskommelse
Tillåten bebyggelse: Industri, småindustri

Scandia

Fastighet: Scandia 1
Areal: 26 862 kvm eller enligt överenskommelse
Tillåten bebyggelse: Småindustri, industri

Viggen

Fastighet: Viggen 1
Areal: 40 722 kvm eller enligt överenskommelse.
Tillåten bebyggelse: Småindustri, industri

Frågor om köp

Eva Grönberg
Tel: 0520-49 79 76
eva.gronberg@trollhattan.se

Frågor, anslutningsavgift för VA och el

Trollhättan Energi AB, kundtjänst telefon 020-89 90 00
www.trollhattanenergi.se

Senast granskad 2019-09-10 av Per Ivarsson