Färgpennor i olika färger

Utbildning

I Trollhättan har vi många utbildningsmöjligheter för dig som vill höja din kompetens, eller bara skaffa dig en utbildning från grunden.

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Om du planerar att starta egen verksamhet, kan du alltid kontakta oss på Näringslivsenheten.
Få hjälp av Näringslivsenheten
Mer information om att starta upp och etablera företag

Läs också mer  på våra studentsidor där du hittar information för dig som är student.
Studentstad Trollhättan

Dessutom har vi information om vuxenutbildning, som i Trollhättan består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
Vuxenutbildning i Trollhättan 

Senast granskad 2014-07-02 av Katarina Loodh