Skolbloggen

Skolbloggen

Pedagoger från Trollhättans stads förskolor och skolor delar med sig av tankar och erfarenheter kring sitt yrke! Bloggen är en samling pedagogiska guldkorn att inspireras av - ett digitalt kollegialt lärande. Tillsammans förbereder vi för en framtid att längta till! 

Låt stå!

Amanda om elevledda utvecklingssamtal

Amanda Ragnarsson arbetar som lärare för åk 4-6 på Lyrfågelskolan. I denna krönikan berättar hon om hur hon på olika sätt arbetar med förberedelser inför utvecklingssamtal med eleverna, och skapar en medvetenhet kring lärprocessen tidigt.

Richard om IKT i undervisningen

I veckans krönika berättar läraren Richard Westerlind om hur personalen på Sylteskolan årskurs 4–6 har inkluderat IKT i undervisningen. I olika format, arbetssätt och teman har de använt sig av IKT på ett målinriktat sätt.

Marlene om klassrumsorganisation och kaosteorier

Kaos. Känns det igen kanske? Jag har funderat en hel del på det här med kaos. För några år sedan såg jag ett program på tv om kaosteorier. Det var för övrigt under samma period som jag fattade intresse för fraktaler.

Tanja om att väcka läslust hos eleverna

Jag tror att varje lärare håller med mig när jag skriver detta: läsning är viktigt. Läsning är nyckeln till en stabil kunskapsutveckling i skolans alla ämnen. För om läsningen inte fungerar, vad finns kvar då?

Jenny och Charlotte om att lära och leda i en spårorganisation

Jenny och Charlotte arbetar som förstelärare på Lextorpsskolan. I deras krönika berättar de om sitt arbetssätt i en spårorganisation och deras tankar kring rollen som arbetslagsledare och lärledare. Trevlig läsning!

Anna om att lära tillsammans

Anna Werner arbetar som lärare för Paradisskolans English Speaking Classes(ESC). I sin krönika berättar hon om hur undervisningen och lärarens roll har förändrats under åren. Hon skriver om hur det idag handlar om att lära tillsammans med eleverna,

Kim säger: Rastaktivist, javisst!

Kim Fagerholm arbetar som fritidspedagog på Kronan. Hennes klassrum är på skolgården. När hennes kollegor avslutar sina lektioner börjar Kims organiserade rastverksamhet där barnen får en meningsfull rast med möjligheter att utvecklas.

Vill du bli skribent?

Vi söker fler skribenter till Skolbloggen! Jobbar du inom Trollhättans stads förskolor och skolor och har ett brinnande intresse för ditt yrke och skolvärlden i stort? Hör av dig till oss!

Följ oss på Instagram!

Nu finns Utbildningsförvaltningen på Instagram som @utbildningthn. Hur är det att jobba som lärare, förskollärare eller fritidspedagog? På vår Instagram får ni möta våra verksamheter och medarbetare och ta del av våra arbetsdagar.