Skolbloggen

Skolbloggen

Pedagoger från Trollhättans stads förskolor och skolor delar med sig av tankar och erfarenheter kring sitt yrke! Bloggen är en samling pedagogiska guldkorn att inspireras av - ett digitalt kollegialt lärande. Tillsammans förbereder vi för en framtid att längta till! 

Låt stå!

Marlene på uppdrag i Singapore för våra elever.

Marlene Kjell arbetar som utvecklingslärare på Lyrfågelskolan F-3 och brinner för sin undervisning i matematik. Marlene har varit i Singapore där hon har fått möjligheten att utbildas och utvecklas genom att påbörja en utbildning i Singapore

Åsa berättar om temaprojektet "Värdegrunden via sagans värld"

Förskolan Kärrviolen arbetar terminsvis med projekt som genomsyrar hela verksamheten. Tillsammans har man arbetat med värdegrundsfrågor genom barnens lek och namnet på projektet blev ”Värdegrunden via sagans värld”.

Man sitter vid skrivbordet och planerar

Ulf om Livet som utvecklingslärare

Ulf Martinsson arbetar som utvecklingslärare i Trollhättans stad. I sin krönika berättar han om rollen som utvecklingslärare och reflekterar över det arbete som han har genomfört över tid. I sin krönika berättar han om åren som utvecklingslärare

Amanda om elevledda utvecklingssamtal

Amanda Ragnarsson arbetar som lärare för åk 4-6 på Lyrfågelskolan. I denna krönikan berättar hon om hur hon på olika sätt arbetar med förberedelser inför utvecklingssamtal med eleverna, och skapar en medvetenhet kring lärprocessen tidigt.

Richard om IKT i undervisningen

I veckans krönika berättar läraren Richard Westerlind om hur personalen på Sylteskolan årskurs 4–6 har inkluderat IKT i undervisningen. I olika format, arbetssätt och teman har de använt sig av IKT på ett målinriktat sätt.

Marlene om klassrumsorganisation och kaosteorier

Kaos. Känns det igen kanske? Jag har funderat en hel del på det här med kaos. För några år sedan såg jag ett program på tv om kaosteorier. Det var för övrigt under samma period som jag fattade intresse för fraktaler.

Yngre flicka läser bok

Tanja om att väcka läslust hos eleverna

Jag tror att varje lärare håller med mig när jag skriver detta: läsning är viktigt. Läsning är nyckeln till en stabil kunskapsutveckling i skolans alla ämnen. För om läsningen inte fungerar, vad finns kvar då?

Vill du bli skribent?

Vi söker fler skribenter till Skolbloggen! Jobbar du inom Trollhättans stads förskolor och skolor och har ett brinnande intresse för ditt yrke och skolvärlden i stort? Hör av dig till oss!

Följ oss på Instagram!

Nu finns Utbildningsförvaltningen på Instagram som @utbildningthn. Hur är det att jobba som lärare, förskollärare eller fritidspedagog? På vår Instagram får ni möta våra verksamheter och medarbetare och ta del av våra arbetsdagar.