Ungdomspengen 2021

Vill du göra något specifikt event framigenom i Trollhättan?
Då kan du ansöka om ungdomspengen för att få stöd på olika sätt.
Träffa en av de kreativa coacherna på N3 för att prata mer om saken.

Välkommen!
/Torbjörn ”Tabbe” Jackson, Kristoffer Hedberg, Stella Eriksson