N3 blir mer digital!

Vi är nu på allvar igång med att byta verksamhetssystem och det nya systemet heter Study Along. Men varför byter vi?

Vårt gamla administrativa system har varit tungrott och omodernt. Nu ska vi bli mer digitala samtidigt som pedagoger får ett utökat verktyg att använda i undervisningen. Study Along är skapat specifikt för kulturskolor.

Vi ska lättare kunna kommunicera med våra elever och vårdnadshavare, vi ska öka delaktigheten och vi ska underlätta administrationen. 

Under våren 2020 kommer olika steg tas i arbetet med att byta system:
- Administrativ personal utbildas löpande under våren.
- Pedagogisk personal utbildas med start 27 april samt ett par gånger till under våren
- De flesta befintliga elever är nu registrerade i det nya systemet.
- I augusti kommer det gå ut information till de som står i kö till kurser. De kommer först  få chansen till höstens nystartade kurser. I slutet på augusti kommer det komma ut en kurskatalog med valbara kurser för alla. 
- (textuppdatering sker löpande)


StudyAlong är ett digitalt system som består av fyra delar:

  1. Kurskatalog – i kurskatalogen kan du göra webbanmälan med tydlig överblick över utbudet.
  2. Administrationsverktyg – här hanterar bl.a. pedagogerna sina scheman, närvarorapportering, lägger ut nya kurser och tar in nya elever.
  3. Lärplattform – ett digitalt klassrum (iRum) där pedagoger, elever och vårdnadshavare kommunicerar och kan dela material och noter helt lagligt och reklamfritt.
  4. Undervisningsmaterial - Obegränsad tillgång till de tusentals videolektioner som skapats av pedagoger, musiker och artister.

StudyAlong finns även att ladda ner som app och användas av både elever, vårdnadshavare, pedagoger och administratörer.