Kurser N3 Kulturskola

Det finns ett stort utbud av kurser att anmäla sig till beroende på ålder och intresse.

Vissa kurser löper vidare efter avslutad termin. Andra kurser gäller bara ett visst antal gånger. Informationen finns under varje kurs.

Generellt gäller att du måste vara skriven i Trollhättan för att få gå N3s kurser och du ska vara 0-25 år.

Vissa ämnen är väldigt populära och du måste då stå i kö tills det finns plats. Köplats gäller från det datum du anmäler dig. Du kan alltid ta kontakt med N3s handläggare för att få reda på din plats i kön.

Antagningsperioder är januari-februari och augusti-september men undantag från detta görs.

Alla våra kurser och vår webbanmälan hittar du här:

Webbanmälan