Kurser N3 Kulturskola

Det finns ett stort utbud av kurser att anmäla sig till beroende på ålder och intresse.

Vissa kurser löper vidare efter avslutad termin. Andra kurser gäller bara ett visst antal gånger. Informationen finns under varje kurs.

Generellt gäller att du måste vara skriven i Trollhättan för att få gå N3s kurser och du ska vara 0-25 år.

Vissa ämnen är väldigt populära och du måste då stå i kö tills det finns plats. Köplats gäller från det datum du anmäler dig. Du kan alltid ta kontakt med N3s handläggare för att få reda på din plats i kön.

Antagningsperioder är januari-februari och augusti-september men undantag från detta görs.

Alla våra kurser och vår webbanmälan hittar du här:

Webbanmälan

Alla mellan 4-25 år, folkbokförda i Trollhättans kommun.

Ansök via vår webbanmälan. 

Anmälan är bindande när eleven har blivit antagen och deltagit vid första lektionstillfället.

Man kan anmäla sig när som helst under året. Dock är sista antagningsdatum för höstterminen 30 september och 15 februari för vårterminen. Har man inte fått plats innan dessa datum så står man kvar i kö till nästkommande termin och antagningsperiod. Man behöver inte göra någon åter-/nyanmälan.

Man erbjuds i huvudsak plats hos oss efter anmälningsdatum. Men antagningen påverkas även av elevens ålder, skola samt instrumentval, samt om eleven tas in i grupp eller enskilt.

Kontakta oss för aktuell köstatus via mailadressen n3@trollhattan.se

När ledig plats uppstår så skickar pedagogen hem en kallelse alt. ringer/mailar och erbjuder en tid och plats för undervisningen. Skulle tiden inte passa så hör du av dig till pedagogen och ser om den går att byta.

Nej.

Men undantag görs för elever bosatta utanför Trollhättans kommun till barnkörer ute på grundskolorna. Undantag görs även i kostnadsfria ensembler och orkesterspel, i mån av plats. Dock kan man inte få individuell/gruppundervisning i N3 Kulturskolas övriga verksamhet.

Ingen ny-/återanmälan behöver göras på sökta eller antagna platser. Man behåller sin plats i kön till dess att ledig plats uppkommer och antagen elev har kvar sin plats till dess att den avanmäls (av vårdnadshavare om eleven är under 18 år)
Gäller dock ej tidsbegränsade kortkurser m.m.

För aktuella taxor, gå in på Trollhättans Stads hemsida via länken:
www.trollhattan.se/startsida/uppleva-och-gora/avgifter-och-taxor-kultur-och-fritid/taxor-n3-kulturskola/
Betalningsskyldighet gäller från första lektionstillfället.
Hel terminsavgift debiteras även om eleven avbryter sin undervisning innan terminen är slut.

Faktura skickas ut gällande termin till elevens folkbokföringsadress när kurserna kommit igång (vårdnadshavaren om eleven är under 18 år) Eleven stängs av från N3 Kulturskolas verksamhet om avgiften ej till fullo är betald tre månader efter förfallodatum.

Höstterminen startar vanligtvis i augusti/september.
Pedagogerna kontaktar sina elever och planerar lektionstiden.
Vi ser helst att eleven fullföljer påbörjad termin.
Vid kommunens rörliga studiedagar pågår N3 Kulturskolas undervisning som vanligt. Undantag kan förekomma. Detta meddelas av elevens pedagog. Efter juluppehållet fortsätter lektionerna på samma tider som under hösten. Ingen kallelse skickas ut inför vårterminen på redan antagna platser.

Vi garanterar eleven minst 24 lektionstillfällen/år under förutsättning att eleven börjar vid terminsstart. Med lektionstillfällen menas undervisning, konserter, framträdanden, workshops etc. Sjukdom eller annan frånvaro av eleven omfattas inte av garantin. 

Läs gärna hela vår servicedeklaration via länken: https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/kommun-och-politik/servicedeklarationer/servicedeklaration-for-n3.pdf

 

Stråk- och blåsinstrument kan man hyra av oss, i mån av tillgång.

Prata med pedagogen när du fått en plats, att du vill hyra instrumentet.

Den största delen av undervisningen sker på N3, Nohabgatan 15
Länk till karta: https://goo.gl/maps/p7geHNZvAYy
Viss undervisning sker ute på skolorna beroende på elevunderlag (t.ex. körsång, gitarr, piano, fiol, blåsinstrument)

Ring eller sms:a direkt till pedagogen. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida https://www.trollhattan.se/n3/fragor-och-svar2/

Är eleven frånvarande utan att anmäla frånvaro så riskerar eleven att förlora sin plats.

Kontakta pedagogen direkt som svarar bäst på detta

Du hittar alla våra kontakuppgifter under fliken Kontakt

Vid ogiltig frånvaro mer än 4 ggr/termin avslutas platsen i N3s kursverksamhet

Om pedagogen är sjuk eller av annan anledning behöver ställa in en lektion, så gör vi vårt bästa att nå er. Sms skickas ut till det mobilnummer som angetts på anmälningsblanketten eller via vår webbanmälan. Kom ihåg att meddela oss om ni byter mobilnummer.

Avanmälan görs på telefon 0520-497451 alt. n3@trollhattan.se innan terminen startar eller innan första lektionstillfället, för att undvika debitering av gällande termin. Vill man avsluta sin plats innan terminen är slut så debiteras man ändå hel terminsavgift.

Hör av dig till oss via mail eller telefon!

n3@trollhattan.se

0520-497451 eller 0520-497279