Rektor


Som rektor har du både ansvaret att leda verksamhetens utveckling samt personal- och budgetansvar.  Som rektor förväntas du utöva ett verksamhetsnära ledarskap där du tillsammans med medarbetare organiserar, driver och utvecklar verksamheten.