Ledare under tillväxt

Har du en dröm om att bli skolledare då kanske Utbildningsförvaltningens interna  seminarieserien Ledare under tillväxt (LUT) är något för dig. I seminarieserien får du möjlighet till en inblick i rektorsuppdraget och vad det innebär att vara en skolledare utifrån olika perspektiv där du tillsammans med andra deltagare får en möjlighet att samtala om att leda skolförbättring i syfte att säkerställa barns och elevers utveckling och lärande.

Ledare under tillväxt

Utbildningen är en viktig satsning för att säkra framtida kompetens och finna duktiga medarbetare. Det är en intern kompetensutveckling inom Utbildningsförvaltningen, där potentiella blivande skolledare får insikt om vad rollen innebär, får ta del av forskning och får möjligheten att ta del av såväl nya som mer erfarna enhetschefers”

Som deltagare kommer du få en ökad insikt kring vad skolledarrollen innebär, får ta del av del av forskning och får möjligheten att ta del av såväl nya som mer erfarna rektorers uppfattning av yrkesrollen. 

Under utbildningen behandlas följande områden:

  • Skolan som politiskt styrd organisation
  • Chef och ledare – person, funktion, roll
  • Att leda skolutveckling
  • Processer på organisations-, grupp- och individnivå.
  • “Skuggning” av skolledare
  • Litteraturstudier

Även om huvudsyftet är att främja rekryteringen av framtida skolledare kan utbildningen också ses som en kompetensutveckling för andra ledaruppgifter inom skolan.  Seminarieserien genomförs med sju lärträffar under eftermiddagstid där deltagarna träffas en gång i månaden.

 Flera rektorer som anställts de senaste åren har gått utbildningen och fångats upp internt.

 I utvärderingen beskrivs seminarieserien som:

”inspirerande, utvecklande och givande”

Givande, utvecklande och utmanande”

”Föreläsningar där man fått en bra inblick i en chefs uppdrag och arbete. Samt möjlighet till samtal/reflektion och diskussioner i ett kollegialt lärande”