Förhindra smittspridning, Konsthallens åtgärder

Konsthallen Trollhättans åtgärder för att förhindra smittspridning i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter om särskilda begränsningar.

 • Maximalt 25 besökare får vistas i verksamhetens lokaler samtidigt. Detta skyltas tydligt på entrédörren.
 • Konsthallens entré och utställningsyta utgör cirka 750 kvadratmeter. Det innebär att maxantalet är satt lägre än de föreskrivna riktlinjerna där varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • På en tv-skärm i entrén visas antalet personer som befinner sig i Konsthallen. Denna sköts manuellt av den utställningsvärd som arbetar i receptionen. Värden informerar om maxantalet nås och ansvarar för att avstånd hålls om kö uppstår utanför Konsthallen.
 • För att informera besökare om hur smittspridning kan undvikas finns anslag om att hålla avstånd till andra besökare.
 • Möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten finns på sex offentliga toaletter. Handdesinfektion finns i entré och vid garderob/toaletter.
 • Konsthallen kommer att följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Personalen hålls informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Konsthallens åtgärder angående Folkhälsomyndighetens allmänna råd om särskilda begränsningar:

 • Anvisningar vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra. Golvskyltar informerar om att hålla minst 2 meters avstånd.
 • Informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.
 • Begränsa sällskap vid guidade visningar till åtta personer.
 • Åtgärder vidtas om spontana folksamlingar uppstår.
 • Personal på plats vägleder besökare.

Övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit:

 • Det hålls inga arrangemang under utställningsperioden 2/5 – 13/6 och guidade visningar begränsas till åtta personer.
 • Anslag på entrédörr om att inte besöka Konsthallen om man känner sig sjuk finns på svenska, engelska, arabiska och somali.
 • Personalen jobbar hemifrån när det finns möjlighet.