Ett litet troll hoppar upp i luften och texten Trollywood Animation Festival

Trollywood Animation Festival presenterar

Utställning med verk av flera animatörer

2 maj - 13 juni

Utställningen av Niki Lindroth von Bahrs visas i samarbete med Trollywood Animation Festival. Under samma period presenterar festivalen i Konsthallen verk av Tuna Bora, Anna Mantzaris, Colie Werz, Per Åhlin, Sara Koppel, Signe Baumane, Caroline Attia, Ola Larsson och Nicolai Lockertsen, som varit gästföreläsare på årets och tidigare års festivaler.

Trollywood Animation Festival 2021 gick av stapeln digitalt 6-8 maj.