Två konstnärer utför var sin performance

Artist in Residence - På väg 45

Utställningsperiod 25 april – 22 maj

Tillsammans med Vänersborgs och Åmåls konsthallar och kulturenheter hålls ett gemensamt Artist-in-residence-program. Konsthallarna blir under denna period arbetslokaler för sex konstnärer där varje stad är värd för två av dem.

Konstprojekten kommer att fokusera på samverkan och medskapande med aktörer i civilsamhället och på att skapa nya mötesplatser för konst och kultur.

Under residence-perioden kan du som besökare ta del av de inbjudna konstnärernas arbete.

Projektet genomförs med finansiering från Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och de tre kommunerna.

Deltagare i Trollhättans konsthall

Carmen Olsson

Carmen är dansare och koreograf, men också utbildad landskapsarkitekt. Det starkaste inflytandet på hennes arbete kommer från den japanska scenkonsten buto och från träningsformen Body Weather, som är en bred praktik med fokus på kropp, sinne och mötet med omgivningen. 

Under residenset kommer Carmen vidareutveckla projektet Nature Remains, som hon driver tillsammans med konstnären Zeppa (www.zeppaart.com), vilket handlar om vårt förhållningssätt till naturen. I residenset är träden i fokus. Hur upplever de oss? Förstår träden vilken roll de alltid spelat för oss? Förstår vi? Kan vi komma dem närmre? Carmen kommer också hålla workshops i rörelse och dans, i och utanför konsthallen

carmenolsson.com

Workshop dans/rörelse Body Weather

Tid med träd med Carmen Olsson

Söndag 22 maj kl. 13.00-15.30

Välkommen att delta i workshopen Tid med Träd. Vi kommer kroppsligt och mentalt att möta träden och deras olika tilltal, på ett undersökande och lekfullt sätt. Genom lyssnande och fantasi försöker vi utmana vår uppfattning av och om träden.

Workshopen är öppen för alla utan kostnad. Inga förkunskaper behövs eller anmälan, men ett helhjärtat deltagande. Samling i Konsthallen Trollhättan, om inget annat anges.

Carmen är dansare och koreograf, men också utbildad landskapsarkitekt. Under residenset kommer Carmen att fördjupa sig i trädens olika tilltal. Hur upplever träden oss? Förstår de vilken roll de alltid spelat för oss? Förstår vi? Kan vi komma dem närmre? 

Body Weather (BW) är en bred praktik med fokus på kropp, sinne och mötet med omgivningen. BW är också ett förkroppsligat filosofiskt förhållningssätt, till livet, till träning, prestation och vardag. BW grundades i Japan av dansare Min Tanaka och hans kompani Maijuku. Carmen har arbetat med BW sedan 1993. Kom i oömma kläder och skor.

För ytterligare info. 0520- 496454

Pernilla Eskilsson 

Pernilla är utbildad textilkonstnär men har under de senaste åren arbetat mycket inom fältet för performance med olika verk som utforskar och gestaltar ämnen som utmattning, sorg och olika former av processioner. Hon arbetar även med kostym och scenografi.

Under residenset kommer Pernilla arbeta med ett projekt som springer ur behovet att sörja och skapa former och procedurer för sorgen, vilken ännu finns obearbetad efter pandemins framfart och pågående krig i Europa.

Kanske mynnar arbetet ut i en sorgeprocession genom Trollhättan med gravöl som sista station, kanske hittar vi nya ritualer att gemensamt utöva vår sorg längs vägen för processionen.

pernillaeskilsson.com

Följ projektet På väg 45 på Facebook så håller du dig uppdaterad!

Välkommen att delta i en Sorgeprocession 

Torsdagen 19 maj kl 18.00

Vi möts utanför Folkets Park och går genom staden.

Jag känner alltid ett behov av att sörja. Förlusten av bilderna jag har av livet. Allt som inte blir som det skulle. Jag tror inte att jag är ensam om min sorg och jag tänker att allt som är ledsamt blir lättare om vi delar på tyngden. Därför vill jag gå tillsammans med människor i en sorgeprocession genom Trollhättan. För att vandra sida vid sida i sorgen. Jag har tänkt mycket på pandemin som varit och på alla som dött eller som fortfarande är sjuka. På alla begravningar som blev inställda och farväl som inte blev av. Men alla är fria att tänka på det de själva behöver.

Välkomna att vandra med mig torsdagen 19 maj kl 18. Vi möts utanför Folkets Park i Trollhättan och går genom staden.

Pernilla Eskilsson