Två konstnärer utför var sin performance

Artist in Residence - På väg 45

Utställningsperiod 25 april – 22 maj

Tillsammans med Vänersborgs och Åmåls konsthallar och kulturenheter hålls ett gemensamt Artist-in-residence-program. Konsthallarna blir under denna period arbetslokaler för sex konstnärer där varje stad är värd för två av dem.

Konstprojekten kommer att fokusera på samverkan och medskapande med aktörer i civilsamhället och på att skapa nya mötesplatser för konst och kultur.

Under residence-perioden kan du som besökare ta del av de inbjudna konstnärernas arbete.

Projektet genomförs med finansiering från Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och de tre kommunerna.

Deltagare i Trollhättans konsthall

Carmen Olsson

Carmen är dansare och koreograf, men också utbildad landskapsarkitekt. Det starkaste inflytandet på hennes arbete kommer från den japanska scenkonsten buto och från träningsformen Body Weather, som är en bred praktik med fokus på kropp, sinne och mötet med omgivningen. 

Under residenset kommer Carmen vidareutveckla projektet Nature Remains, som hon driver tillsammans med konstnären Zeppa (www.zeppaart.com), vilket handlar om vårt förhållningssätt till naturen. I residenset är träden i fokus. Hur upplever de oss? Förstår träden vilken roll de alltid spelat för oss? Förstår vi? Kan vi komma dem närmre? Carmen kommer också hålla workshops i rörelse och dans, i och utanför konsthallen

carmenolsson.com

För ytterligare info. 0520- 496454

Pernilla Eskilsson 

Pernilla är utbildad textilkonstnär men har under de senaste åren arbetat mycket inom fältet för performance med olika verk som utforskar och gestaltar ämnen som utmattning, sorg och olika former av processioner. Hon arbetar även med kostym och scenografi.

Under residenset kommer Pernilla arbeta med ett projekt som springer ur behovet att sörja och skapa former och procedurer för sorgen, vilken ännu finns obearbetad efter pandemins framfart och pågående krig i Europa.

Arbetet mynnar ut i en sorgeprocession genom Trollhättan med gravöl som sista station, kanske hittar vi nya ritualer att gemensamt utöva vår sorg längs vägen för processionen.

pernillaeskilsson.com

Följ projektet På väg 45 på Facebook så håller du dig uppdaterad!