Temabild för Öppen salong 2022

Öppen Salong 2022

Årets tema - Yttre och inre landskap

13 augusti - 11 september

För tjugonde gången i ordningen öppnar dörrarna för en av årets höjdpunkter i Konsthallen Trollhättan. Denna uppskattade utställning vill bejaka allas kreativa och skapande förmåga genom att vara öppen för alla som vill delta.

Med ett gemensamt tema skapar de enskilda verken tillsammans en helhet som bearbetar och undersöker ämnet. Inlämning sker under hela perioden vilket gör att utställningen växer och förändras fram till utställningens sista dag.

Som komplement till utställningen fotograferas varje deltagare tillsammans med sitt verk och bilderna lägger vi upp här på webbsidan och Konsthallens Facebook-sida under utställningens gång.

Tolka temat och var med!

Årets tema är menat att inspirera och utmana både deltagare och besökare. Vad handlar temat om? Hur kan det gestaltas?

Du är är välkommen att lämna in ditt konstverk (1 eget konstverk per person) under hela utställningsperioden.  

Tidigare Salonger

Den första salongen genomfördes 1999 på temat Min bild av Trollhättan och många olika teman har följt genom åren. 

Se tidigare teman för Öppen Salong