Kollage av bilder av konstnärerna

Cecilia Germain, Susanne Vollmer, Ulrika Jansson

Undergrowth

Utställningsperiod 23 september - 12 november

Växters förmåga att bära berättelser, levandegöra historia från olika tider och platser, och ta oss med på inre och yttre resor, är utgångspunkt för utställningen Undergrowth.

Tre konstnärer möts i ett gemensamt intresse för växter och i separata verk utforskas växter som medicinskt och magiskt material igenom mänsklighetens historia och sammanflätningen mellan varelser och växtlighet.

Cecilia Germain undersöker den afrikanska diasporans flora där växter används religiöst och psykomagiskt, och som medicin och mat. Genom kollektiva herbarium och etnobotaniska arkiv med levande växter visar hon en väg bortom kolonialismens brott, en väg till motstånd och helande. 

Susanne Vollmer intresserar sig för ämnen som omges av skrönor och myter. Hennes arbete har behandlat signaturläran, växters hallucinogena verkan, och örters historiska användande som medicin och skydd mot det onda. 

Ulrika Jansson undersöker hur animistiska föreställningar kan fördjupa vår relation till omgivningen och förståelsen för andra levande varelser. I stop-motionfilm levandegörs växtmaterial och naturfenomen, och i ljudverk används hypnotiska tekniker för att skapa relationer med andra medvetandeformer i naturen.