Club Turbin stor

Club Turbin

Club Turbin är Fritidsgårdarna Trollhättans stora discoarrangemang för ungdomar av ungdomar. Arrangemanget drivs av en ungdomsgrupp med representanter från varje fritidsgård tillsammans med ansvariga fritidsledare. Ungdomarna sköter själva allt från planering och marknadsföring till att boka artister och sköta caféförsäljningen. Nyckeln till Club Turbins framgång är just att ungdomarna är med och planerar, genomför och utvärderar arrangemangen.

Under åren har underhållningen på Club Turbin varit stora akter som Medina, Ison & Fille och Alina Devecerski, men främst lokala förmågor som verkligen levererat i DJ-båset.

Arrangemanget stöttas av Kultur- och fritidsförvaltningen Trollhättans Stad, Fritidsgårdarna och N3. Obs! Projektet är för tillfället vilande.