Hakemus, avustus/toimenpiteet

Jos olet ikäihminen ja/tai sinulla on toimintavaje ja tarvitset jonkinlaista tukea tai palveluja, olet tervetullut hakemaan apua/toimenpiteitä.

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sähköinen hakemus

Avustusyksikön käsittelijät tekevät selvityksiä seuraavin lähtökohdin:

 • Voimassa oleva lainsäädäntö
 • Hoivalautakunnan ohjaavat määräykset
 • Henkilökohtaiset tarpeesi
 • Edellytykset ja toivomukset

Näin hakemuksesi harkitaan

Ruotsin yhteiskunnassa oikeutta avustukseen/toimenpiteisiin säätelevät eri lait:

 • Sosiaalipalvelulaki (SoL)
 • Laki asunnon sopeuttamisesta
 • Laki kuljetuspalvelusta
 •  Laki valtakunnallisesta kuljetuspalvelusta
 • Laki tuesta ja palvelusta tietyille toimintarajoitteisille (LSS)

Hakemus sosiaalivakuutuskaaren (LASS/SFB) 51 luvun mukaisesta avustajakorvauksesta toimitetaan vakuutuskassaan.

Hakemuksesi harkitaan lainsäädännön mukaan ja se tapahtuu salassapidon alaisena.

Voit hakea seuraavaa

Sosiaalipalvelulain (SoL) mukaan:

 • Kotiavustus
 • Tuki päivittäisessä elämässä (Asumistuki)
 • Palvelu- ja hoiva-asuminen, esimerkiksi hoito- ja hoiva-asunto
 • Lyhytaikaisasunto
 • Turvahälytin, puhelinpalvelu
 • Päivätoiminta
 • Vuorotuspalvelu kotona
 • Saattajapalvelu
 • Yhteyshenkilö

Tuesta ja palvelusta tietyille toimintarajoitteisille annetun lain (LSS) mukaan:

 • Henkilökohtainen avustus
 • Erityispalveluasunto
 • Lyhytaikaistoiminta
 • Vuorotuspalvelu kotona
 • Päivätoiminta
 • Saattajapalvelu
 • Yhteyshenkilö

Kuljetuspalvelu kuljetuspalvelulain mukaan

Valtakunnallinen kuljetuspalvelu valtakunnallista kuljetuspalvelua koskevan lain mukaan (ei sairausmatkoja)

Hakemuslomakkeet ja sähköinen haku

Näin haet avustusta

Ota yhteys avuntarpeenkäsittelijään, joka kertoo sinulle mitkä säännöt ovat voimassa ja mitä toimenpiteitä on olemassa.

Selvityksen jälkeen hakemuksesi harkitaan henkilökohtaiset tarpeesi lähtökohtana. Sen jälkeen saat kirjallisen päätöksen.

Avustus harkitaan yksilökohtaisesti ja sitä annetaan ainoastaan silloin, kun tarvetta ei voida tyydyttää muulla tavoin.

Avuntarpeenkäsittelijä voi auttaa hakemuksen laatimisessa.

Voit käyttää asiamiestä

Jos tarvitset apua hakemuksen laatimisessa, voit käyttää ulkopuolista henkilöä ajamaan asiaasi. Annat tällöin henkilölle valtakirjan toimia asiamiehenäsi. Avuntarpeenkäsittelijällä on kuitenkin oikeus tavata sinut henkilökohtaisesti.

Oikeus käyttää tulkkia

Ellet puhu tai ymmärrä ruotsia, ainulla on oikeus käyttää tulkkia ollessasi yhteydessä avustusyksikköön. Myös vaikeasti kuulo- tai puhevammaisilla on oikeus käyttää tulkkia.

Vaitiolovelvollisuus

Kaikella toimintarajoitteisten hoivatyötä ja vanhustenhuoltotyötä tekevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät saa kertoa kenellekään ulkopuoliselle sellaista, mitä olet kertonut heille tai he ovat muuten saneet selville sinusta työskennellessään sinun kanssasi. He eivät myöskään saa ilman suostumustasi antaa tietoja sinusta millekään muulle viranomaiselle.

Tarkistettu viimeksi 2020-03-18 av Jonathan Hjort