Lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja (MAS)

Kunnan hoito- ja hoivatoimen tarjoaman hyvän ja turvallisen hoito- ja hoivatyön sekä kuntouttamisen takaamiseksi kunnassa on lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja (MAS).

Ihmiset
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Törneröd 0520 – 49 71 23
yksikkö Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Hoivahallinto (Omsorgsförvaltningen)

Mikäli potilaalle aiheutuu hoidon yhteydessä vakava vamma tai vakavan vamman riski on ilmeinen, MAS on vastuussa sen ilmoittamisesta sosiaalihallitukselle.

MAS:an tehtävänä on valvoa, että lakeja ja asetuksia noudatetaan ja seurata jatkuvasti toimintaa sen hyvän laadun takaamiseksi. 

Lääketieteellisesti vastuullisella sairaanhoitajalla ei ole varsinaista vastuuta yksilökohtaisesta hoidosta, mutta hän vastaa siitä, että on olemassa rutiinit ja suuntaviivat potilaille annettavasta hoidosta sekä vaatimukset koskien lääkkeiden käsittelyä, dokumentaatiota ja poikkeusten käsittelyä. 

Tarkistettu viimeksi 2016-10-25 av Katarina Loodh