Saattajapalvelu

Saattaminen tarkoittaa sitä, että joku henkilökunnasta tulee mukaasi johonkin toimintaan tai kävelylle.

yksikkö Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Hoivahallinto (Omsorgsförvaltningen)

Saattajapalvelu on tarkoitettu toimintarajoitteisille, jotka tarvitsevat tukea ja apua voidakseen päästä eri toimintoihin, jotka tuntuvat heistä tärkeiltä. Saattajapalvelun myöntäminen perustuu sekä sosiaalipalvelulakiin (SoL) että lakiin eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS).

Saattajapalvelun hakeminen:
Saattajapalvelun hakeminen tapahtuu kääntymällä avustusyksikön avuntarpeenkäsittelijän puoleen puhelimitse tai täyttämällä lomake ja lähettämällä se sähköpostitse tai postitse.

Tarve harkitaan ja lopullinen päätös tehdään henkilökohtaisen tapaamisen jälkeen..

Käsittelijöiden puhelinlista


Saattajapalvelumaksut
Maksut peritään Trollhättanin kaupungin vahvistetun taksan mukaan.

Alle 19-vuotiaille toimenpide on maksuton.

LSS-lain mukainen toimenpide on maksuton.

Sosiaalipalvelulain mukaisesta saattajapalvelusta peritään maksu.

Henkilö saa itse maksaa toimenpiteen yhteydessä hänelle ja saattajalle aiheutuvat kustannukset.

Tulotiedustelu

Päätöksestä valittaminen
Ellet ole tyytyväinen päätökseen, käsittelijä auttaa sinua valittamaan siitä hallinto-oikeuteen tai sitä korkeampaan oikeusasteeseen. Valitus pitää jättää kolmen viikon sisällä siitä päivästä lukien, jolloin sait kirjallisen päätöksen tiedoksesi.

Tarkistettu viimeksi 2017-10-23 av Jonathan Hjort