Fika under körsbärsträd

Päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu omassa asunnossa tai palvelutalossa asuville, jotka tarvitsevat tukea toimintakykynsä ja aktiivisuutensa ylläpitämisessä, jotka tarvitsevat virikkeitä ja sisältöä arkipäiväänsä tai joilla on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarve.

Ihmiset
BiståndshandläggareBiståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
yksikkö Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Hoivahallinto (Omsorgsförvaltningen)

Osanottajilla on mahdollisuus tavata muita ihmisiä ja osallistua eri toimintoihin tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Täällä saa tukea fyysisten ja psyykkisten kykyjen ylläpitämisessä, jotta pystyy edelleen asumaan omassa asunnossa.

Päivätoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on:

  • toimintakykyä säilyttävien toimintojen tarve
  • dementiasairaus

Toimintakyvyn ylläpitoon tähtäävää päivätoimintaa on alla mainituissa yksiköissä:

Stavregården
Puhelin: 0520-49 52 98

Humlan
Puhelin: 0520-49 51 82

Dementiaa sairastaville tarkoitettua päivätoimintaa on alla mainituissa yksiköissä:

Tallbacken
Puhelin: 0520-49 50 16

Aktiivinen päivätoiminta
Puhelin: 0520-49 57 60

Omaisen hoitamille läheiselle päivätoiminta on osa omaistukea lomituksen muodossa omaiselle samalla kun läheinen itse saa virikkeitä ja vaihtelua.

Jos sinulla on tarvetta päästä päivätoimintaan, käänny avustusyksikön avuntarpeenkäsittelijän puoleen puhelimitse tai täyttämällä lomake ja lähettämällä se sähköpostitse tai postitse.

Käsittelijöiden puhelinlista

Bild på cykel och en båt.

Omaiset

Tämä informaatio on tarkoitettu sinulle, joka tuet tai hoidat läheistäsi, mutta olet myös saattanut menettää yhteyden läheiseesi.

Tarkistettu viimeksi 2017-10-23 av Jonathan Hjort