Vårdpersonal håller handen på axeln på en äldre person på ett boende.

Dementia

Dementiaa sairastaville ja heidän omaisilleen on tarjolla erilaista tukea ja hoivaa, muun muassa päivätoimintaa, lyhytaikaisasuntoja ja ryhmäasuntoja.

Dementia on yhteisnimike erilaisille aivovammoille ja aivotoimintaan vaikuttaville sairauksille, jotka aiheuttava psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia ongelmia. Oireet saattavat olla muistivaikeuksia, kommunikointiongelmia, persoonallisuuden muutoksia ja vaikeuksia suunnistaa eri paikkoihin. Dementia ei kuulu normaaliin ikääntymiseen, mutta se on yleisempää korkeassa iässä.

Kenen puoleen voi kääntyä?
Neuvontaa ja tukea on tarjolla kaikille sitä kysyville..

Puhelin: 0520-49 50 20 (ympäri vuorokauden)
Puhelin: 0520-49 50 16 (päiväsaikaan)

Päivätoiminnan, lyhytaikaisasunnon ja ryhmäasunnon tarpeen harkitsee avustusyksikön käsittelijä.

Puhelin: 0520-49 50 00 (vaihde)

Bild på entrén till Tallbacken.

Dementiakeskus

Tallbackenin dementiakeskuksessa on tarjolla erimuotoista tukea ja hoivaa dementiaa sairastaville ja heidän omaisilleen.

Personal tar hand om en brukare på ett gruppboende.

Ryhmäasunnot

Tässä esitellään iäkkäille tai toimintarajoitteisille tarkoitetut eri ryhmäasunnot Trollhättanin kunnassa.

Övning på den funktionsbevarande dagverksamhet på Stavregården

Päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu omassa asunnossa tai palvelutalossa asuville, jotka tarvitsevat tukea toimintakykynsä ja aktiivisuutensa ylläpitämisessä, jotka tarvitsevat virikkeitä ja sisältöä arkipäiväänsä tai joilla on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden

Kvinna promenerar tillsammans med man i rullstol.

Omaiset

Tämä informaatio on tarkoitettu sinulle, joka tuet tai hoidat läheistäsi, mutta joka olet myös saattanut menettää yhteyden läheiseesi.

Tarkistettu viimeksi 2017-10-23 av Jonathan Hjort