Vårdpersonal håller handen på axeln på en äldre person på ett boende.

Dementia

Dementiaa sairastaville ja heidän omaisilleen on tarjolla erilaista tukea ja hoivaa, muun muassa päivätoimintaa, lyhytaikaisasuntoja ja ryhmäasuntoja.

Mitä on dementia?

Dementia on yhteisnimike joukolle sairauksia ja vammoja, jotka voivat kohdistua aivojen toimintoihin ja aiheuttaa psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia ongelmia. Oireita saattavat muun muassa olla muistihäiriöt, kommunikointivaikeudet, persoonallisuuden muutokset ja eksyminen. Dementia kuuluu normaaliin ikääntymiseen, mutta se on tavallisempaa korkeassa iässä.

Kuinka saa apua?

Lääketieteellisen selvityksen tekee lääkäri, jonka vuoksi ensin tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen. Siellä tehdään dementiaselvitys ja sen jälkeen voidaan tehdä diagnoosi. Trollhättanin kaupungin avuntarpeenkäsittelijät avustusyksikössä harkitsevat avuntarpeen kotona, päivätoiminnan tai hoito- ja hoiva-asumisen tarpeen. Neuvoja ja tukea tarvitsevat omaiset voivat kääntyä Trollhättanin kaupungin omaistuen puoleen.

Tietoja avustus-/toimenpidehakemuksesta

Tarkistettu viimeksi 2020-08-24 av jonathan.hjort@trollhattan.se