Omsorgsförvaltningen

Unit Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Head of the department

Jane Johansson
E-mail: jane.johansson@trollhattan.se
Phone: 0520 – 49 71 00

Reviewed 2020-02-03 by jonathan.hjort@trollhattan.se