Omsorgsförvaltningen

Unit Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Head of the department

Jane Johansson
jane.johansson@trollhattan.se

Reviewed 2020-01-08 by Jonathan Hjort