Kultur och fritid

Below is a list of important contacts in this unit.

Person
Förvaltningschef Tommy Svensson 0520-49 78 74 070-659 40 46
Unit Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Tommy Svensson 
Förvaltningschef
+46 (0)520-49 78 74, +46 (0)706-59 40 46
tommy.svensson@trollhattan.se

Administrativ avdelning

Ansvarar för ärendehantering till nämnden, post- och diarium, ekonomihantering, lokalbokning och delar av föreningsbidrag med mera.

Sofia Wilhelmsson 
Ekonomichef
Övergripande ekonomifrågor, rapporter och uppföljning, internkontroll, kvalitetsarbete mm.
+46 (0)520-49 76 32
sofia.wilhelmsson@trollhattan.se

Majvor Smedberg
Förvaltningssekreterare
Nämndhantering, registrering, post och diarium mm
+46 (0)520-49 78 67
majvor.smedberg@trollhattan.se

Josephine Bordi
Handläggare ekonomi och personal
Fakturahantering, lotteritillstånd, personalredogörarskap med mera.
+46 (0)520-49 62 55
josefine.bordi@trollhattan.se

Ann-Britt Ivarson-Gremalm
Handläggare lokaluthyrning, bokning av gymnastik- och fritidsanläggningar med mera.
+46 (0)520-49 78 65
ann-britt.ivarsongremalm@trollhattan.se

Carin Pettersson
Handläggare föreningsbidrag och lokalbokning
Föreningsregister, hemsida, lovfoldrar med mera.
+46 (0)520-49 78 68
carin.pettersson@trollhattan.se

Verksamhetsansvariga

Birgitta Åkerlund
Utvecklingsledare
Utredningsarbete, uppföljningar och redovisningar, kvalitetsarbete med mera.
+46 (0)520-49 72 74
birgitta.akerlund@trollhattan.se

Robert Stenberg
Områdeschef Idrott och Friluftsliv
Idrottsanläggningar, friluftslivsfrågor, friluftsbad och föreningsanläggningar
+46 (0)520-49 78 71, +46 (0)705-62 84 51
robert.stenberg@trollhattan.se

Ann Marberg
Bibliotekschef
Biblioteksfrågor, Trollhättans Stadsbibliotek (Stadsbiblioteket, Kronan bibliotek, Syltebiblioteket) Boken Kommer och Bokbussen.
+46 (0)520-49 76 62
ann.marberg@trollhattan.se

Peter Jacobsson
Chef Föreningsstöd
Föreningsbidrag, föreningsutveckling, projekt med mera.
+46 (0)520-49 78 76, +46 (0)70-634 87 63
peter.jacobsson@trollhattan.se

Camilla Magnusson
Fritidsgårdschef
Kommunala och förenings- brukardrivna fritidsgårdar.
0520-49 62 56, +46 (0)700-82 09 00
camilla.magnusson@trollhattan.se

Christer Olsson
Kulturchef
Allmänkulturella frågor, arrangemang, Konsthallen 
+46 (0)520-49 78 75, 0706-34 87 62
christer.olsson@trollhattan.se

Marcus Rudström
Arrangemangsansvarig för Fallens Dagar med mera.
+46 (0)520-49 76 29 
marcus.rudstrom@trollhattan.se

Jenny Persson
Utvecklingsledare och kommunikatör
+46 (0)520-49 56 39
jenny.persson@trollhattan.se

Jens Ericson
Områdeschef N3-Mötesplats för ung kultur
+46 (0)520-49 66 11, +46 (0)70-621 08 99
jens.ericson@trollhattan.se

Paula Pelli
Kulturhuschef Kronan
+46 (0)520-49 78 85, +46 (0)72-88 68 985
paula.pelli@trollhattan.se 

Kontaktuppgifter till verksamheterna

Reviewed 2018-09-05 by clara.bengtsson@trollhattan.se