Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Below is a list of important contacts in this unit.

Unit Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Contact us

Förvaltningsledning

Annika Larsson Maspers
Tf Förvaltningschef
+46 (0)520-49 71 40

Annika Andersson
Områdeschef Arbetsmarknads- och socialt stöd
+46 (0)520-49 79 49
annika.andersson@trollhattan.se

Anna Kindberg
Områdeschef Vuxen- och beroendestöd
+46 (0)520-49 71 93
anna.kindberg@trollhattan.se 

Malin Hedelin
Områdeschef Familjestöd
+46 (0)520-49 72 22
malin.hedelin@trollhattan.se

Reviewed 2021-07-27 by Cecilia Wilson