Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Below is a list of important contacts in this unit.

Person
Förvaltningschef Said Niklund 0520-49 71 40
Unit Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Förvaltningsledning

Said Niklund
Förvaltningschef
+46 (0)520-49 71 40
said.niklund@trollhattan.se

Annika Andersson
Områdeschef Arbetsmarknadsstöd/Enheten för nyanlända
+46 (0)520-49 79 49
annika.andersson@trollhattan.se

Christina Vallgren
Områdeschef Social stöd och försörjning
+46 (0)520-49 71 44
christina.vallgren@trollhattan.se

Anitta Into
Områdeschef Beroendestöd
+46 (0)520-49 71 93
anitta.into@trollhattan.se

Malin Hedelin
Områdeschef Familjestöd
+46 (0)520-49 72 22
malin.hedelin@trollhattan.se

Reviewed 2018-10-24 by Katarina Loodh