Integrera Mera  

"Integrera Mera" är ett integrationsprojekt under Kultur- & fritidsförvaltningen i Trollhättans Stad. Syftet med projektet är att länka samman de ensamkommande ungdomarna med stadens fritidsgårdsverksamheter och ge dem en bra och meningsfull fritid.

Läs mer här, Karin Jacobsson Mauritzon, föreståndare på Storegårdens fritidsgård, berättar om projektet.

Följ Integrera Mera på Facebook