Club Turbin stor

Club Turbin

Club Turbin var Fritidsgårdarna Trollhättans stora discoarrangemang för ungdomar av ungdomar. Arrangemanget drevs av en ungdomsgrupp med representanter från varje Fritidsgård tillsammans med ansvariga Fritidsledare. Ungdomarna skötte själva allt från planering och marknadsföring till att boka artister och sköta caféförsäljningen. Nyckeln till Club Turbins framgång var just att ungdomarna var med och planerade, genomförde och utvärderade arrangemangen.

Under åren har underhållningen på Club Turbin varit stora akter som Medina, Ison & Fille och Alina Devecerski, men främst lokala förmågor som verkligen levererat i DJ-båset.

Arrangemanget stöttas av Kultur- och fritidsförvaltningen Trollhättans Stad, Fritidsgårdarna och N3. Obs! Projektet är för tillfället vilande.