En fröken hjälper sin elev med IUP

Individuell utvecklingsplan, IUP

Skolan har i uppdrag att skapa förutsättningar för att elever ska utvecklas i riktning mot de mål som finns angivna i läroplanen och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen är ett redskap för att ge eleven inblick i och förståelse för sitt eget lärande. 

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen
Den individuella utvecklingsplanen tydliggör också vilka mål eleven har, och vad som krävs för att uppnå målen. Målen för varje elev sätts i samverkan mellan lärare, vårdnadshavare och elev, och följs bland annat upp på utvecklingssamtalen där elev, lärare och vårdnadshavare deltar.
 
Utbildningsförvaltningen använder det digitala verktyget Unikum i arbetet med elevernas individuella utvecklingsplan. Alla vårdnadshavare till barn i förskola och grundskola kan logga in i verktyget och följa barnets utveckling och måluppfyllelse, samt ha en dialog med lärare och pedagoger i barnets närhet.
Senast granskad: 2015-01-23 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)